ราคาล่าสุด (THB)
  ปริมาณ (BTC)
  ราคาสูงสุด 24 ชม. (THB)
  1,518,446.6200
  ราคาต่ำสุด 24 ชม. (THB)
  1,518,446.6200
  เปลี่ยน 24 ชม.
  0.0000%
  ซื้อขายใน 24 ชม.
  N/A
  ประเภทคำสั่ง
  ยอดคงเหลือ: 0 THB
  ราคา (THB)
  จำนวน (BTC)
  ประเภท
  ค่าธรรมเนียม เม็คเกอร์ 0.20%
  ค่าธรรมเนียม เท็คเกอร์ 0.25%
  ยอดคงเหลือ: 0 BTC
  ราคา (THB)
  จำนวน (BTC)
  ประเภท
  ค่าธรรมเนียม เม็คเกอร์ 0.20%
  ค่าธรรมเนียม เท็คเกอร์ 0.25%
  ราคาตลาด
  คู่ซื้อขาย ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง
  BTC/THB 1,518,446.6200 0.0000%
  ETH/THB 49,943.3900 0.0000%
  USDT/THB 34.5500 0.0000%
  XRP/THB 19.7900 0.0000%
  LINK/THB 485.4400 -0.0103%
  USDC/THB 34.5300 0.0000%
  XLM/THB 4.2000 0.0000%
  OMG/THB 25.4600 0.0000%
  แผนภูมิราคา
  จำนวน ปริมาณ ราคา
  {{numberFormat(order.amount, unit.qoute)}} {{numberFormat(order.quantity, unit.base[pairing[pairingID].base_id])}} {{numberFormat(order.price, unit.qoute)}}
  ราคา ปริมาณ จำนวน
  {{numberFormat(order.price, unit.qoute)}} {{numberFormat(order.quantity, unit.base[pairing[pairingID].base_id])}} {{numberFormat(order.amount, unit.qoute)}}
  รายการซื้อ/ขายล่าสุด
  เวลา ราคา ปริมาณ
  {{order.date}} {{numberFormat(order.amount, unit.qoute)}} {{numberFormat(order.quantity, unit.base[pairing[pairingID].base_id])}}
  {{numberFormat(avg_price, unit.qoute)}}
  ราคาเฉลี่ย ()
  {{numberFormat(match_total_amount, unit.base[pairing[pairingID].base_id])}}
  จำนวน ()
  {{numberFormat(match_total_value, unit.qoute)}}
  ปริมาณ ()
  {{numberFormat(match_total_fee, unit.qoute)}}
  ค่าธรรมเนียม ()
  เวลาดำเนินการ ราคา จำนวน ปริมาณ ค่าธรรมเนียม เท็คเกอร์/เม็คเกอร์
  {{execute.transaction_date}} {{numberFormat(execute.price, unit.qoute)}} {{numberFormat(execute.amount, unit.base[pairing[pairingID].base_id])}} {{numberFormat(execute.execute_value, unit.qoute)}} {{numberFormat(execute.match_total_fee, unit.qoute)}} {{execute.match_type}}
  ยกเลิก: {{numberFormat(summary, cancelUnitNumber)}} {{cancelUnit}}