About us


BITMOVE Team

BITMOVE เป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ที่มีแพลตฟอร์มและวอลเลตได้มาตรฐานระดับสากล และ มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด
"เพราะท่าน คือ คนพิเศษ" BITMOVE จึง
เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านเป็นอย่างดี ในวอลเลตที่ปลอดภัย และดูแลด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่า มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองการลงทุนของท่านได้อย่างคุ้มค่า
เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง